Vesti

Podrška udruženjima poduzetnika

Sep 17 2010
Vesti >>

Nacionalna agencija za regionalni razvoj odobrila je 11 miliona dinara za podršku 36 udruženja poduzetnika.
Kroz "Program podrške udruženjima poduzetnika" Nacionalna agencija finansira realizaciju projekta čiji je cilj unapređenje rada i jačanje kapaciteta udruženja.

Najviše sredstava je odobreno za usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja (47% odobrenih sredstava) i promotivne aktivnosti (35%). Odobrena su sredstva i za izradu projekata za podsticanje poduzetništva (13%) i učešće na sajmovima i izložbama (5%). Najveće interesovanje za učešće u ovom programu pokazala su udruženja iz Nišavskog okruga, grada Beograda i Moravičkog okruga.

Sredstva su udruženjima odobravani u rasponu od 100 do 500.000,00 dinara, a udrućenja su mogla konkurisati za više projekata.

Nacionalna agencija želi realizacijom projekata da doprinese afirmaciji udruživanja i povezivanja poduzetnika, podizanju nivoa poduzetničke kulture i jačanju partnerskog odnosa između privatnog i javnog sektora.